Reserveer

Algemene disclaimer Joah inn Appartementen

Joah Inn appartementen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van de website www.joahinn.sr. Gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Joah Inn appartementen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze website.


Joah Inn appartementen probeert onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Joah Inn appartementen is niet aansprakelijk voor problemen en eventueel daaruit voortvloeiende schade als gevolg van deze fouten ten gevolge van het gebruik van deze website en/of van andere daarmee verbonden websites van derden.